Steun ons

Steun ons en word vriend!

Het creëren van dit bijzondere festival, dat kansen biedt aan jong talent, dat artiesten en publiek met uiteenlopende religieuze achtergronden samenbrengt, creatief ondernemerschap stimuleert, professionele artiesten in samenwerking met amateurs presenteert, het kan, als u ons helpt. Wilt u vriend worden en ons steunen met een eenmalige financiële bijdrage, dan kunt u een bedrag overmaken op NL51 INGB0004755982 ten name van stichting Culture Connection, onder vermelding van Vriend Culturele Karavaan.

Stichting Culture Connection heeft een ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

 

 

logo2014